kontakt

 
 
 

 

 
 


Tréningová Maska je záťažové tréningové zariadenie. Je to maska, ktorá prekrýva nos a ústa a pri dýchaní brzdí prietok vzduchu a tým znižuje hustotu vzduchu ktorý prichádza do pľúc. Tým posilňuje svaly používané pri dýchaní a zvyšuje kapacitu pľúc.

 
 
 
Home > Kontakt
 

Kontakt na nás

Prevádzkovateľ internetového obchodu je spoločnosť L.EN s.r.o.

Fakturačná adresa (adresa sídla spoločnosti):
L.EN s.r.o.
Mierová 122
821 05 Bratislava
Slovenská republika

tel.: +421 902 890701
email: info@treningovamaska.sk

Bankové spojenie:
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK12 0900 0000 0050 7725 4685
BIC SWIFT: GIBASKBX
KS: 0008
VS: číslo faktúry

IČO: 45517622
DIČ: 2023022122
IČ DPH: SK2023022122
Spoločnosť L.EN s.r.o. je platcom DPH.
Všetky ceny v našom obchode (maloobchod) sú zmluvné, uvádzané s DPH a sú konečné.

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04 
fax č. 02/58 27 21 70

Kontaktovať nás môžete mailom alebo telefonicky na uvedených kontaktoch, alebo cez kontaktný formulár.

 CAPTCHA ImageRefresh Image