Tréningová Maska

 
 
 

 

 
 


Tréningová Maska je záťažové tréningové zariadenie. Je to maska, ktorá prekrýva nos a ústa a pri dýchaní riadi prietok a hustotu vzduchu ktorý prichádza do tela pľúc. Tým posilňuje svaly používané pri dýchaní a zvyšuje kapacitu pľúc.